Berksan: Popüler kültür sürekli ve hızlı değişimler gösteren, etkisi tartışılmaz bir durum